Aktuality

Poslanci schválili zákon o VVI

Vložil(a): S. Ščepán, 7.9.2017, videné 1062-krát

Poslanci Národnej rady SR dnes (štvrtok 7. septembra) posunuli návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcií do tretieho čítania a následne ho schválili. Po niekoľkoročnom úsilí príprav tejto legislatívy sa dnes akadémií definitívne otvorila cesta transformácie ústavov zo štátnych na verejnoprávne subjekty.

„Prijatie tohto zákona znamená pre Slovenskú akadémiu vied otvorenie možnosti stať sa plnoprávnym a konkurencieschopným členom európskeho výskumného priestoru, pretože sa dostaneme do rovnakej právnej a ekonomickej roviny, ako sú podobné inštitúcie v susedných krajinách. Umožní nám to jednoduchšiu participáciu na európskych projektoch, ale v neposlednom rade, čo chcem zdôrazniť, aj priamejší a intímnejší kontakt s podnikateľským a súkromným sektorom, kde SAV do dnešných dní zaznamenáva istý deficit,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii umožní jednotlivým ústavom transformáciu a tým aj úpravu financovania, ktoré bude viaczdrojové. Inštitúcia sa zároveň viac otvorí potrebám priemyslu a podnikateľov, bude môcť zakladať startupy či spinoffy. (mh)

Príloha

Národná rada SR