Aktuality

Veľvyslankyňa Grécka v SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 7.9.2017, videné 679-krát

Pracovnou návštevou poctila Slovenskú akadémiu vied vo štvrtok 7. septembra veľvyslankyňa Grécka vb Slovenskej republike Maria Louisa Marinakisová. Podpredseda SAV RNDr. Pavol Siman, PhD. jej prezentoval nielen štruktúru, postavenie a oblasti medzinárodnej spolupráce SAV, ale najmä iniciatívu SAV WATERS, ktorá má jasnú deklaratívnu schopnosť prispieť k riešeniu otázok týkajúcich sa efektívnosti využívania vody, vzdelávania v oblasti vodného hospodárstva, propagácie a bezpečnosti v kontexte EÚ.

Obe strany sa zhodli na prospešnosti rozšírenia spolupráce v strategicky významnej oblasti, pretože voda sa stala nielen strategickým, globálnym fenoménom s veľkým miestnym alebo regionálnym dosahom, ale tiež  je predmetom vedeckého riešenia trvalo udržateľného sveta.    

Európska agentúra pre životné prostredie uviedla (2012): Znečistenie vody a nadmerné využívanie vody neustále poškodzujú ekosystémy, ktoré sú nevyhnutné pre potravinové, energetické a vodné zásoby Európy. V záujme zachovania vodných ekosystémov sa agrárne, plánovacie, energetické a dopravné odvetvia musia aktívne zapájať do hospodárskeho riadenia tak, aby  hospodárenie s vodnými zdrojmi bolo v udržateľných limitoch.

V nadväznosti na štvrtkové stretnutie bude podpredseda SAV prvého oddelenia SAV vied o neživej prírode RNDr. Pavol Siman, PhD. prezentovať iniciatívu a projekt Waters v nasledujúcom týždni aj v Grécku. (spn)

Foto: Marcel Matiašovič

 

Príloha

Veľvyslankyňa Grécka v SR Maria Louisa Marinakisová na stretnutí s RNDr. Pavlom Simanom, PhD.