Aktuality

Projekty v rámci HERA prvýkrát o humanitných vedách

Vložil(a): S. Ščepán, 6.9.2017, videné 365-krát

Do 24. októbra 2017 možno podať návrh projektu v rámci konzorcia HERA. SAV sa stala členom konzorcia v minulom roku a zaradila sa tak k 24 krajinám, ktorých národné agentúry, príp. ministerstvá sú súčasťou ERA-NET konzorcia HERA. Akadémia tak ponúka svojim vedeckým pracovníkom možnosť nadviazať spoluprácu so zahraničnými partnermi a pracovať na spoločných projektoch. Predsedníctvo SAV na tento účel schválilo 360-tisíc eur.

Novú spoločnú výzvu (JRP) vyhlásilo konzorcium na tému: Public Spaces: Culture a Integration in Europe. Spustenie tejto výzvy dáva prvý raz dôraz na projekty z oblasti humanitných vied. Výskumný program HERA JRP má rozpočet 20 mil. eur (na tejto sume sa podieľa aj SAV). Návrh projektu môže čerpať z poznatkov a metodík z celého spektra umeleckých a humanitných vied.

Na informačnom seminári, ktorý sa uskutočnil 6. septembra v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave, sa zúčastnil aj Dr. hab. Wojciech Sowa, predseda konzorcia HERA. Záujemcom predstavil konzorcium HERA a spolu s vedeckým sekretárom SAV PhDr. Dušanom Gálikom, CSc. a vedúcim odboru medzinárodnej spolupráce Ing. Jánom Barančíkom, PhD. upresnili podmienky podávania návrhov.

Snahou projektov konzorcia HERA, ktoré môžu byť zároveň aj odrazom pre ďalšie projekty (napr. v rámci projektov HORIZONT), je primäť vedcov k medzinárodnej spolupráci. „Každý vedec najmä v humanitárnych odboroch má svoj projekt a striktne sa ho drží, iné projekty ho nezaujímajú – my chceme docieliť, aby sa národné projekty prepojili a vedci participovali na ucelenom projekte,“ zdôraznil na záver W. Sowa. Inými slovami – aby si vedci SAV hľadali spolupracovníkov z krajín v rámci HERA. „V neposlednom rade to uľahčí aj financovanie projektov,“ dodal D. Gálik.

(Prezentácia v prílohe)

(an)

Foto: Marcel Matiašovič

 

 

 

Príloha

Informačný seminár k ERA-NET výzve
Príloha

Vedecký sekretár SAV Dušan Gálik a predseda konzorcia HERA Wojciech Sowa