Aktuality

Zákon o verejných výskumných inštitúciách postúpi na rokovanie v pléne NR SR

Vložil(a): Ľ. Suballyová, 6.9.2017, videné 642-krát

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na svojej 29. schôdzi dňa 5. septembra 2017 prerokoval Spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o verejných výskumných inštitúciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch v druhom čítaní.
 
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport po prerokovaní spoločnej správy odporúča Národnej rade SR schváliť zákon o verejných výskumných inštitúciách s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
 
Zámerom zákona je možnosť vytvárať osobitný typ právnickej osoby – verejnej výskumnej inštitúcie.  Takáto inštitúcia bude právnickou osobou, jej poslaním bude výskum a bude mať určité charakteristiky verejnoprávnej inštitúcie a neziskovej organizácie.
Na rozdiel od viacerých doterajších výskumných organizácií, ktoré sú rozpočtovými organizáciami alebo príspevkovými organizáciami, verejná výskumná inštitúcia bude disponovať vlastným majetkom. Jej hlavným zdrojom budú finančné prostriedky poskytované zriaďovateľom zo štátneho rozpočtu. Takéto inštitúcie sa budú môcť uchádzať aj o ďalšie prostriedky z verejných zdrojov, najmä rezortné dotácie či iné granty. Verejná výskumná inštitúcia bude môcť vykonávať aj podnikateľskú činnosť, napríklad zakladať startupy či spinoffy.
 
Zákon o verejných výskumných inštitúciách sa pripravoval od jesene 2014. Prijatie zákona umožní transformáciu ústavov Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie a zároveň umožní ich financovanie z viacerých zdrojov.
 
Po ukončenom schvaľovacom procese zákona by sa transformácia ústavov SAV mala uskutočniť od 1. júla 2018.
 
(suba)
 

Príloha

NR SR.jpg