Aktuality

Medzinárodná cena SAV Joanne Goszczyńskej

Vložil(a): S. Ščepán, 5.9.2017, videné 832-krát

Vedecká rada Slovenskej akadémie vied 8. septembra 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne odovzdá Medzinárodnú cenu SAV za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre prof. Dr. hab. Joanne Goszczyńskej.

Profesorka Goszczyńská je významná poľská literárna vedkyňa, slavistka a slovakistka. Dlhodobo spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied a s inými slovenskými inštitúciami v oblasti vedeckého výskumu, projektov a publikácií. Jej profesionálne pôsobenie je od začiatku jej vedeckej dráhy spojené s Varšavskou univerzitou, kde od roku 2008 pôsobí ako riaditeľka Inštitútu západoslovanských a južnoslovanských štúdií. Okrem iného v roku 2010 ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ocenilo Veľkou medailou sv. Gorazda.

(spn)

Príloha

Logo SAV 280x186.jpg