Aktuality

Etymológia v rozhlasovom éteri RTVS

Vložil(a): S. Ščepán, 6.8.2017, videné 424-krát

Netvrdí, že sa do slovenčiny zaľúbil, no zviazal s ňou svoj profesionálny život. Jazykovedec PhDr. Ľubor Králik, CSc. z Jazykovedného ústavu SAV Ľudovíta Štúra pracoval sedemnásť rokov na prvom etymologickom slovníku slovenčiny. Bezprostredne po vydaní sa vedecko-náučná publikácia stala v uplynulom roku jednou z najpredávanejších kníh. Ľubor Králik bol hosťom relácie z cyklu Veda SK, ktorý vysiela Rádio Slovensko raz mesačne v sobotu po 22. hodine.

V roku 2016 získal Ľubor Králik za svoju dlhoročnú prácu na slovníku Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii literatúra. Banka sa mu v roku 2017 venovala limitovanú edíciu kreditnej karty. Heslá zo slovníka tak môžu mnohí nosiť vo svojich peňaženkách a vyobrazenia hesiel zo slovníka sa objavujú aj na reklamných plochách, čím plnia úlohu aj v rámci popularizácie vedy na Slovensku. SAV Ľuborovi Králikovi udelila práve za rok 2016 Cenu SAV za popularizáciu vedy.

Etymológia skúma slovenský jazyk v širokom kontexte. Je zrejmé, že pri etymologickom výskume nestačí ovládať len slovenský jazyk a poznať jeho vývin, je potrebné mať orientáciu aj v iných európskych, či indoeurópskych jazykoch. Vo Vede.SK sa 29. júla hovorilo aj o tom, ako vznikajú nové slová, ako sa tvoria, spomínali sa zaujímavosti ale napríklad aj zvukový symbolizmus.

„Veľmi často pracujeme s historickou slovotvorbou. Snažíme sa v dostupných literárnych a ďalších prameňoch odhaliť pôvod slova, kde asi mohol byť koreň, kde mohla byť odvodzovacia prípona, čo to slovo pôvodne asi znamenalo. V niektorých prípadoch je však pôvod slova napriek precíznemu hľadaniu nejasný a môžeme poskytnúť len najpravdepodobnejšie vysvetlenia jeho pôvodu.“

Jazykovedec začal pracovať na Stručnom etymologickom slovníku v roku 1999 a do tlače išiel v roku 2016. Dielo je prvým svojho druhu na Slovensku a obsahuje viac než desaťtisíc hesiel. Slovník vzbudil značný ohlas v odbornej aj laickej verejnosti. Prináša vysvetlenie pôvodu mnohých výrazov, ktoré bežne používame desaťročia, resp. stáročia.

„Príjemné určite bolo, keď sa mi podarilo predložiť pre niektoré slová vysvetlenie ich pôvodu, ktoré v literatúre zatiaľ predložené neboli. Podarilo sa mi pozbierať niektoré veľmi potrebné odborné práce, ktoré som pre svoj projekt potreboval, ale žiaľ, v našich odborných knižniciach chýbali.“ ozrejmil Ľubor Králik, ktorý plánuje aj ďalšie vydanie etymologického slovníka, v elektronickej podobe.

„Po zavŕšení práce na tomto populárno-vedeckom slovníku, ktorý spracováva spisovnú slovnú zásobu súčasného slovenského jazyka, je potrebné sústrediť sa na slovnú zásobu aj slovenských nárečí a staršej slovenskej lexiky. Na to už mám projekt, ktorý je teraz v prvej fáze. Čiastočne ho podporila vedecká grantová agentúra. Tento projekt by už nemal mať podobu klasického papierového vedeckého slovníka, ale internetovej databázy etymologických výkladov. Táto databáza by bola oveľa prístupnejšia, a čo je tiež dôležité, umožnila by aktualizovanie. Pretože pri slovníkoch  sa často stáva, že pokiaľ vyjdú na papieri, tak s tým sa nedá už nič robiť,“ dodal.

Ľubor Králik sa narodil 17. 4. 1967 v Bojniciach, okres Prievidza. Študoval v rokoch 1984 – 1994 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (v r. 1984 – 1989 ruský a slovenský jazyk, v r. 1991 – 1994 latinský jazyk – rozširujúco-rekvalifikačné štúdium). V roku 1989 získal titul PhDr. a v roku 1996 CSc. V rokoch 1989 – 1993 pracoval ako interný vedecký ašpirant Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, od r. 1993 je pracovníkom JÚĽŠ SAV, medzitým v rokoch 1995 – 1997 pracoval pre Slavistický kabinet SAV. Pracuje najmä v oblasti etymologického výskumu slovenskej a slovanskej slovnej zásoby a kartografického spracovania slovanskej lexiky.

Celú reláciu Veda.SK s PhDr. Ľuborom Králikom, CSc. Nájdete v archíve Slovenského rozhlasu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11373

Spracovala: Monika Hucáková

Foto: Vladimír Šimíček

 

 

 

Príloha

PhDr. Ľubor Králik, CSc.