Aktuality

Pracovné stretnutie k projektu záchrany flóry Karpát

Vložil(a): M. Hucáková, 24.7.2017, videné 695-krát

V prvej polovici júla organizoval Botanický ústav Centra biodiverzity a biológie rastlín SAV v spolupráci s Royal Botanic Gardens, Kew pracovné stretnutie „Conserving the Endemic Flora of the Carpathian Region“ v Rumunsku (Cluj-Napoca). Cieľom stretnutia bolo zaúčanie nových členov celosvetového projektu Millenium Seed Bank Partnership z Rumunska a Ukrajiny. Výsledkom viac ako 10-ročnej spolupráce Botanického ústavu s Kew je aj tento nasledujúci projekt ktorý bude prebiehať počas troch rokov. Koordinátorom projektu je Botanický ústav SAV, financovaný je zo zdrojov Kew.

Do projektu sú zapojené viaceré organizácie z oblasti Karpát: dve organizácie z Rumunska (Institute of Biological Research Cluj-Napoca, National Institute for Research and Development in Biological Sciences a "A. Borza" Botanical Garden Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca), z Ukrajiny (State Natural History Museum NAS of Ukraine, Lviv), z Poľska (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków), z Českej republiky (Herbarium and Department of Botany, Charles University, Prague). Cieľom projektu Conserving the Endemic Flora of the Carpathian Region je zbieranie semien ohrozených a endemických druhov flóry Karpát. Zozbierané semená budú uskladnené v semennej banke v Kew (Wakehurst Place) a budú slúžiť ako poistka pre prípadné vyhynutie daného druhu v prírode ako aj pre vedecké účely. Ďalším cieľom projektu je vytvorenie siete z viacerých organizácií spomínaného regiónu, ktoré by spolupracovali na riešení vedeckých úloh. V rámci projektu sa budú riešiť i príkladové taxonomické štúdie na viacerých druhoch vyšších rastlín. Výsledkom projektu bude i vytvorenie webovej stránky ako aj tlač monografie Flora Endemica Carpatica. Štartom tohto projektu bolo organizovanie pracovného stretnutia v Cluj-Napoca kde sa formou prednášok vysvetlili princípy, metódy a procesy spojené zo zberom, pozberovým ošetrením, uskladnením a posielaním nazbieraných semien do semennej banky do Kew. Následne počas dvoch dní sa tieto teoretické poznatky uplatňovali v teréne kde sa priamo v praxi riešili viaceré problematické otázky. Na záver pracovného stretnutia účastníci obdržali certifikát vydaný MSBP Kew a Botanickým ústavom SAV.

Viac informácií o Millenium Seed Bank Partnership projekte získate na adrese https://www.kew.org/science/collections/seed-collection/about-millennium-seed-bank

foto, zdroj: J. Kučera, E. Gbúrová

Jaromír Kučera, Botanický ústav, Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV  

Príloha

ukážky techník zberu semien priamo v teréne
Príloha

ukážky rôznych spôsobov čistenia semien
Príloha

vypisovanie formulárov k zberom semien priamo na lokalite zberu