Aktuality

Sympózium o sacharidoch

Vložil(a): S. Ščepán, 17.7.2017, videné 736-krát

Viac ako sedemdesiat vedcov a doktorandov zo šestnástich krajín piatich kontinentov privítali koncom júna organizátori v Smoleniciach na medzinárodnej konferencii 14th Bratislava Symposium on Saccharides „Glycochemistry for biology and medicine“. Ide o pravidelné stretnutie vedeckých pracovníkov pracujúcich v oblasti výskumu sacharidov, ktoré organizuje Chemický ústav SAV pravidelne od roku 1978.

Účastníci ocenili vysokú vedeckú úroveň konferencie, ku ktorej svojimi prednáškami prispelo množstvo špičkových svetových odborníkov pracujúcich v tejto oblasti. Prednášali  a diskutovali o význame cukrov pri výskume, diagnostike a liečbe rakoviny a iných ochorení, o využití cukrov v rôznych biotechnologických procesoch, o cukroch tvoriacich bunkové steny rastlín, ako i syntéze, štruktúre a analýze medicínsky významných cukrových zlúčenín. V súťaži o najlepšie postre si hodnotné ceny rozdelili účastníci z Českej republiky, Kórejskej republiky a Ruska. Účastníkov konferencie, podporenej vedením Chemického ústavu SAV aj sponzormi, posledný júnový týždeň potešil aj dostatočný priestor na neformálne diskusie a na formovanie nových možností spolupráce.

Viac informácií o konferencii je možné nájsť na stránke www.saccharides.sk.

Zuzana Vatehová, Jaroslav Katrlík, Chemický ústav SAV

 

 

Príloha

Účastníci sympózia, odborníci v oblasti sacharidov.
Príloha

Dr. Friedrich Altmann z viedenskej BOKU prednasa o analyze N-glykanov
Príloha

Diskutovalo sa aj pri posteroch.