Aktuality

Stanovisko Parazitologického ústavu SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 13.7.2017, videné 958-krát

Vedenie Parazitologického ústavu SAV v Košiciach sa dištancuje od  internetového príspevku Ústa nie sú zdroj zápachu z úst, nestotožňuje sa s jeho vedeckými argumentmi, predkladanými teóriami a hypotézami, ani s navrhovanou terapiou. Obsah príspevku nemá nič spoločné s výsledkami dlhoročnej vedeckej činnosti Parazitologického ústavu SAV, ako aj iných domácich a medzinárodných špecializovaných výskumných pracovísk zameraných na výskum, štúdium a diagnostiku parazitov.

MUDr. Ján Kolesár, uvádzaný v danom príspevku ako špecializovaný odborník v oblasti molekulárnej parazitológie nie je zamestnancom Parazitologického ústavu SAV, ani členom Slovenskej parazitologickej spoločnosti. Národný ústav parazitárnych chorôb, pod hlavičkou ktorého Dr. Kolesár vystupuje, na Slovensku neexistuje. Text článku je neodborný a obsahovo zavádzajúci, poskytované informácie sú „vytrhnuté z kontextu“.

Parazitologický (predtým Helmintologický) ústav SAV je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré komplexne skúma parazity a nimi vyvolávané ochorenia ľudí, zvierat a rastlín so širokou medzinárodnou spoluprácou a uplatňovaním moderných molekulovo-biologických postupov. Vedecké výsledky ústavu majú charakter prevažne základného výskumu, v menšej miere strategického aplikovaného výskumu. Získané poznatky od r. 1953 významne obohatili parazitológiu v celosvetovom i regionálnom rozsahu. (rk)

Príloha

Ilustračné foto.