Aktuality

Najviac doktorov vied má tento rok SAV

Vložil(a): S. Ščepán, 15.12.2016, videné 1460-krát

Najvyššiu vedeckú hodnosť, doktor vied, má od stredy 14. decembra ďalších sedemnásť slovenských osobností. Za účasti prezidenta SR Andreja Kisku si v Aule Univerzity Komenského prevzalo diplom aj desať vedcov zo Slovenskej akadémie vied.

„Táto promócia je dôkazom toho, že na Slovensku máme stále dosť ambicióznych ľudí, ktorí sa dali na vedeckú dráhu a sú príkladom pre mladých ľudí. Naše laboratóriá sú aj vďaka eurofondom vybavené špičkovou technikou, teraz musíme do nich pritiahnuť mladých vedcov a zastabilizovať spôsob financovania ich projektov. Ak sa nám to podarí, som presvedčený, že veľká časť mladých ľudí bude hľadať svoj kariérny rast  doma na Slovensku, podobne ako to urobili doktori vied, ktorí si dnes slávnostne prevzali diplomy,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

 

Doktorom vied sa stal Dr. Domenico Pangallo, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý sleduje pôsobenie mikroflóry na povrchu predmetov kultúrneho dedičstva.

Mgr. Jozef Ukropec, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV prispieva k hľadaniu spôsobov ako ochrániť metabolické zdravie človeka, napríklad rozšírením našich možností prevencie a liečby obezity.

Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD. z Ústavu polymérov SAV vyvíja materiály pre hmatové displeje určené nevidiacim.

RNDr. Jaroslav Antoš, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa podieľa na experimentoch v CERNe.

PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., z Historického ústavu SAV skúma premeny spoločnosti, stavebníctva a celkového podnikateľského prostredia na Slovensku už od existencie jednotného uhorského trhu.

Doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. z Ústavu anorganickej chémie SAV zhrnul svoj výskum za ostatných sedemnásť rokov a prináša výsledky, ktoré majú vysoký aplikačný potenciál.  

 RNDr. Boris Klempa, PhD. z Virologického ústavu SAV skúma zootonické vírusy, pri ktorých sa človek nakazí od zvieraťa.

Doc. MUDr. Norbert Žilka, PhD. z Neuroimunologického ústavu SAV skúma ľudské neurodegeneračné ochorenia centrálneho nervového systému, ale aj animálne modely pre Alzheimerovu chorobu.

Na slávnostnom udeľovaní hodností mali zastúpenie aj ženy. Doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc., z Archeologického ústavu SAV zozbierala ucelenú informáciu o príslušníkoch lovecko-zberačských skupín, ktorí sídlili na území dnešného Slovenska v období paleolitu a mezolitu.

PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., z Historického ústavu SAV napísala dizertačnú prácu, ktorá je doteraz prvou monografiou venovanou postave manželky kráľa a neskôr cisára Žigmunda Luxemburského. Autorka na základe rozsiahlych historických prameňov očistila meno kráľovnej Barbory, ktoré sa stalo obeťou intríg a boja o moc.  (mh)

 

 

 

 

Príloha

Udeľovanie titulu doktor vied sa konalo za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku.
Príloha

Promócia sa konala v Aule UK v Bratislave.
Príloha

Doktorom vied sa stalo aj desať vedcov zo SAV.