Aktuality

BYPoS 2016 – konferencia mladých vedcov v zasneženom Ždiari

Vložil(a): S. Ščepán, 29.3.2016, videné 762-krát

Rok 2016 je „úrodným rokom“ na konferencie, ktoré organizuje Ústav polymérov SAV. Prvou z nich bol BYPoS – Bratislava Young Polymer Scientists workshop. 6. Ročník BYPoSu sme úspešne absolvovali v hoteli Bachledka v Ždiari 14. až 18. marca 2016. Potešila bohatá účasť (46 vedcov z ôsmich krajín EU) profesionalita účastníkov konferencie ako aj príjemné prostredie.

Hlavné prednášky mali pozvaní prednášatelia, ktorí prijali aj úlohu chairmanov a členov výberovej komisie v súťaži o najlepšiu prezentáciu. Poďakovanie patrí Dr. Jürgenovi Pionteckovi z Leibniz Institute of Polymer Research Dresden v Nemecku, prof. Christianovi Paulikovi z Johannes Kepler University v Linzi v Rakúsku, Dr. Károly Rennerovi z Budapest University and Technology v Maďarsku a nášmu kolegovi Dr. Jurajovi Kronekovi za ich čas, vedecký prínos a profesionalitu.

Súťaž o najlepšiu prezentáciu bola novinkou podujatia. Víťazov vyberala komisia zložená z pozvaných prednášateľov a prof. V. Harabagiou (Rumunsko). Prvé miesto získal Markus Kury (Rakúsko), druhé miesto patrilo mladej vedkyni Hane Kostkovej (Česká republika) a na treťom mieste sa umiestnila študentka Nóra Hegyesi (Maďarsko). Špeciálnu cenu získala sedemnásťročná gymnazistka z Myjavy, Kristína Talábová, ktorá svojim prejavom a prezentáciou ukázala guráž a všetci prítomní konštatovali, že má pred sebou sľubnú vedeckú budúcnosť. Prezentovala výsledky získané v rámci SOČ pod vedením A. Šiškovej.

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom tohto tradičného podujatia. Alene Šiškovej, Miroslave Lukešovej, Daniele Jochec Moškovej aj Jozefovi Kollárovi z Ústavu polymérov SAV za ich čas, nadšenie a odhodlanie vytvoriť podmienky na úspešných päť dní pod značkou BYPoS.

Silvia Podhradská

 

 

 

 

 

 

Príloha

Organizačný výbor vítal účastníkov v ždiarskych krojoch tradične: chlebom, soľou a slivovicou.
Príloha

Účastníci konferencie BYPoS 2016.
Príloha

Počas prednášok.
Príloha

Víťazi súťaže o najlepšiu prezentáciu konferencie BYPoS 2016. Zľava doprava: A. Šišková (predsedníčka organizačného výboru), K. Talábová (špeciálne ocenenie), M. Kury (1. Miesto), H. Kostková (2. Miesto), J. Pionteck (predseda komisie), N. Hegyesi (3. Miesto) a S. Podhradská (členka organizačného výboru).