Snem Slovenskej akadémie vied

Snem je najvyšším samosprávnym orgánom Slovenskej akadémie vied.

Adresa

Snem Slovenskej akadémie vied

Štefánikova 49

814 38 Bratislava

Linky

Budova Predsedníctva SAV