Predsedníctvo SAV

Predsedníctvo je výkonný samosprávny orgán Slovenskej akadémie vied.

Tablo členov P SAV

Tablo členov P SAV

Predsedníctvo SAV

Predseda

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie

Podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

Útvar vedeckého sekretára SAV

Vedecký sekretár SAV

Zástupkyňa vedeckého sekretára SAV,
členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied

1. oddelenie vied SAV o neživej prírode

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

2. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách

Podpredseda SAV

Členka Predsedníctva SAV

3. oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV