Predsedníctvo SAV

Predsedníctvo je výkonný samosprávny orgán Slovenskej akadémie vied.

Tablo členov P SAV

Tablo členov P SAV

Predsedníctvo SAV

Útvar vedeckého sekretára SAV

Predseda

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie

Podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

Vedecký sekretár SAV

Zástupkyňa vedeckého sekretára SAV, členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied

1. oddelenie vied SAV o neživej prírode   

2. oddelenie vied SAV o živej prírode a chemických vedách

3. oddelenie vied SAV o spoločnosti a kultúre

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV

Podpredseda SAV

Členka Predsedníctva SAV

Podpredseda SAV

Člen Predsedníctva SAV

Člen Predsedníctva SAV