Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Vedecká riaditeľka

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/ 32295 147