Informačná stránka zamestnanca SAV

Foto

RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Ústav vied o Zemi SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:
Tel.: 02/59410605