knihovník

email:
kontakt: 02/52921733
počet zobrazení: 202
Ústredná knižnica SAV, v.v.i. hľadá odborných pracovníkov - knihovníkov v oblasti: evidencie publikačnej činnosti a podpory vedy a v oblasti knižnično-informačných služieb.

http://www.infolib.sk/sk/trh-prace/ponuky/?id=1163

http://www.infolib.sk/sk/trh-prace/ponuky/?id=1162


Späť na pracovné príležitosti