vedecký pracovník

email:
kontakt: prof. RNDr. Oľga Križanová, DrSc.
počet zobrazení: 302
Ústav klinického a translačného výskumu BMC SAV, hľadá do trvalého pracovného pomeru vysokoškoláka s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského štúdia (s titulom PhD.). Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské štúdium 3. Stupňa v oblasti lekárskej biochémie, fyziológie, farmakológie, onkológie, alebo iného príbuzného smeru. Predpokladaný nástup – 1.9.2018.
Záujemcovia, prosím, Vaše žiadosti zasielajte na:
olga.krizanova@savba.sk.


Späť na pracovné príležitosti