projektový manažér

email:
kontakt: 02/572510149
počet zobrazení: 194
Slovenská akadémia vied Úrad SAV hľadá pracovníka na pozíciu

projektový manažér
Požadované vzdelanie : VŠ II. stupňa
Požiadavky: ekonomické znalosti v rozpočtovej organizácii-účtovníctvo rozpočtovej organizácie, rozpočtovanie v rozpočtovej organizácii,
Ďalšie požiadavky: prax v oblasti účtovníctva v rozpočtovej organizácii, prax v oblasti verejného obstarávania a prax v oblasti finančného riadenia projektov EÚ.
Skúsenosti v systéme ITMS2014+

Termín nástupu : dohodou

Žiadosť a profesijný životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.
zasielať do 26.06.2018 na adresu Úrad SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava,814 38 Bratislava
e-mail: bernatova@up.upsav.sk
www.sav.skSpäť na pracovné príležitosti