Vedúci/a správy areálu

email:
kontakt: 02/57510149
počet zobrazení: 248
Slovenská akadémia vied Úrad SAV hľadá:
vedúceho / vedúcu správy areálu SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Náplň práce:
- Koordinovanie prác zamestnancov, vykonávajúcich odborné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce
- Koordinovanie práce kotolne, pracovníkov údržby, záhradníkov, vrátnikov, upratovačiek

Kvalifikačné predpoklady:
VŠ vzdelanie I. alebo II stupňa

Prax:
10 rokov

Požadujeme skúsenosti v oblasti energetiky a výroby tepla.

Nástup: dohodou

Žiadosť a životopis spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte do 31. 3. 2018 na adresu organizácie e-mailom, prípadne poštou:
Slovenská akadémia vied Úrad SAV
Štefánikova 49
814 38 BratislavaSpäť na pracovné príležitosti