Referent/ka na odbor medzinárodnej spolupráce

email:
kontakt:
počet zobrazení: 216
Úrad Slovenskej akadémie vied hľadá referentku/referenta na odbor medzinárodnej spolupráce pre zabezpečovanie úloh v oblasti medzinárodnej vedeckej spolupráce, poradenskej a konzultačnej činnosti pre vedecké ústavy SAV.


Požiadavky:
VŠ II. stupňa, aktívne ovládanie anglického jazyka, výhodou je ovládanie ďalšieho jazyka (francúzština, nemčina.

Ovládanie PC, internet.

Prehľad v oblasti medzinárodných stykov, výhodou sú skúsenosti v oblasti medzinárodných projektov, najmä rámcových programov EÚ.

Termín nástupu: 1. februára 2018, resp. podľa dohody.

Plat: v zmysle zákona o odmeňovaní 553/2003 Z. z.

Žiadosti s profesným životopisom v slovenskom a anglickom jazyku spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. posielajte e-mailom na adresu: barancik@up.upsav.sk,
alebo poštou na adresu:

Úrad SAV
Ing. Jarmila Ambrožová
personálny referát
Štefánikova 49
814 38 Bratislava


Späť na pracovné príležitosti