upratovačka

email:
kontakt: Ing. Anna Varcholová
počet zobrazení: 230
Ústav molekulárnej biológie SAV prijme upratovačku na plný pracovný úväzok od 1.2.2018. Svoje údaje posielajte na e-mail: anna.varcholova@savba.sk alebo tel.č. 02/59307414 alebo 02/59307445 prípadne na adresu Ing. Anna Varcholová, Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, 84551 Bratislava.


Späť na pracovné príležitosti