Post-doktorandské miesto v oblasti biochemickej farmakológie – diabetes

email:
kontakt: RNDr. Magdaléna Májeková., PhD. (magdalena.majekova@savba.sk)
počet zobrazení: 299
Oddelenie biochemickej farmakológie na projektoch z oblasti výskumu diabetu a jeho možného farmakologického ovplyvnenia. Hľadáme motivovaného post-doktoranda (absolventa doktorandského štúdia s akademickým titulom PhD) so vzdelaním z odborov príbuzných biochemickej farmakológii (biochémia, biotechnológia, farmaceutická chémia a pod.). Ponúkané miesto predpokladá tvorivosť, ochotu učiť sa a pracovať v kolektíve. Pracujeme na úrovni in vitro aj in vivo (Informácia na www.biopharm.sav.sk). Potrebná je skúsenosť s enzymatickými meraniami, čistením proteínov a samostatným vyhodnocovaním experimentov. Potrebné sú aj dobré komunikačné vlastnosti a znalosť anglického jazyka. Skúsenosť s prácou s laboratórnymi zvieratami, expresiou proteínov alebo molekulovým modelovaním je vítaná.

Description of position:
Department of biochemical Pharmacology studies mechanisms involved in diabetes as well as possible pharmacological intervention of diabetic complications. We use the levels in silico, in vitro and in vivo. For information, see www.biopharm.sav.sk.
We search for a postdoctoral fellow holding a doctoral degree related to biochemical pharmacology (biochemistry, biotechnology, medicinal chemistry, etc.) with experience in enzyme assays, purification of proteins and self-reliant evaluation of experiments. Experience in work with laboratory animals, protein expression or molecular modeling are welcome.
The candidate should be able to work independently and have excellent team working skills.


Späť na pracovné príležitosti