Vedecko-technický pracovník na Oddelenie pre výskum biomateriálov

email:
kontakt: Ing. Igor Lacík, DrSc., Igor.Lacik@savba.sk
počet zobrazení: 891
Popis:
Pre začínajúce a v súčastnosti už i rozbehnuté projekty hľadáme vysoko motivovaného a nadšeného VŠ absolventa v odbore makromolekulová chémia, organická, prípadne v príbuzných odboroch, ktorý má skúsenosti s prácou v laboratóriu.

Ponúkame:
Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, zaujímavú tému, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1. Motivačný list
2. Profesný životopis
3. Zoznam publikácií
4. Zoznam projektov
5. Odporúčacie listy

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:

igor.lacik@savba.sk
alebo
upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Ing. Igor Lacík, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41


Späť na pracovné príležitosti