Post-doktorandská pozícia v oblasti biomateriálového výskumu

email:
kontakt: Ing. Igor Lacík, DrSc., Igor.Lacik@savba.sk
počet zobrazení: 710
Popis:
Pre podporené projekty týkajúce sa rozhrania medzi chémiou a biomedicínou hľadáme motivovaného post-doktoranda (absolvent doktorandského štúdia s akademickým titulom PhD), ktorý má vedomosti prednostne z chémie (vítaná hlavne polymérna/organická syntéza), ale tiez z príbuzných odborov zahrňujúcich hlavne chémiu a biológiu. Očakáva sa tvorivosť a schopnosť pracovať v tíme. Súčasťou požiadaviek sú komunikačné zručnosti a dobrá úroveň anglického jazyka. Absolvovaná post-doktorandská stáž v zahraničí je výhodou.

Ponúkame:
Ponúkame príležitosť na profesionálny rozvoj, zaujímavú tému, priateľskú pracovnú atmosféru v dynamickom kolektíve ako i medzinárodné spolupráce.

Požadované dokumenty
1. Motivačný list
2. Profesný životopis
3. Zoznam publikácií
4. Zoznam projektov
5. Odporúčacie listy

Ak máte záujem o túto pozíciu prosím zašlite požadované dokumenty E-mailom na:

igor.lacik@savba.sk
alebo
upolsekr@savba.sk

a taktiež v tlačeniej forme na:

Ing. Igor Lacík, DrSc.
Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
Bratislava 45
845 41


Späť na pracovné príležitosti