Brigáda

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 607
Dobrý deň, mám záujem o brigádu, som študentkou Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, odbor biológia. Moje najvyššie dosiahnuté vzdelanie je na Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, ukončené úspešnou maturitnou skúškou. Počas tretieho ročníka som absolvovala mesačnú prax na oddelení klinickej mikrobiológie (Synlab, Ilava) a hematológie v Nemocnici s poliklinikou, Ilava. Na každom oddelení som praxovala 2 týždne. V štvrtom ročníku som absolvovala počas celého školského roka, jedenkrát týždenne v NsP Ilava odbornú prax na oddelení klinickej biochémie, klinickej mikrobiológie, hematológie a histológie.
Ďakujem za skorú odpoveď.
editovať


Späť na pracovné príležitosti