laborant, biologické zameranie

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 630
Štúdium:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice

Názov získanej kvalifikácie - Odbor: magister v študijnom odbore biológia

Prax:
- Arborétum Mlyňany, SAV
- Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre

Diplomová práca
Testovanie virulencie entomopatogénnych húb na ploskáčika pagaštanového
Školiteľ: Ing. M. Barta, Arborétum Mlyňany, SAV

Práca publikovaná vo vedeckom časopise Plant Protection Science a prednášaná na konferencii v Prešove

Zamestnanie:
Proagros Levice, s.r.o.
SNP 129
935 41 Tekovské Lužany
od roku 2016 po súčasnosť
Pracovné zameranie: laborantka

editovať


Späť na pracovné príležitosti