Vedecký pracovník - materiály

autor: Ivan Slatkovský
email:
kontakt: +421902881396
počet zobrazení: 57
Hľadám voľné pracovné miesto vedecko výskumného pracovníka v obore materiály

Diplomová práca: Štúdium precipitácie v CrMn austenitickej koróziivzdornej oceli s vysokým obsahom dusíka

Dizertačná práca:Study of the grain boundary serration as a tool to achieve new technological properties in hardened nickel base superalloy
editovať


Späť na pracovné príležitosti