Vedecko-výskumný pracovník v oblasti zvárania

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 546
MTF STU:Dizertačná práca: "Vplyv ochrannej atmosféry na zvariteľnosť neželezných kovov pri laserovom zváraní".

VÚZ:Medzinárodný zváračský inžinier- IWE

MTF STU: Diplomová práca: "Optimalizácia parametrov zvárania v PSA Trnava".
editovať


Späť na pracovné príležitosti