Vedecko-výskumný pracovník v oblasti zvárania

autor: Maroš Vyskoč
email:
kontakt: 0907793483
počet zobrazení: 101
MTF STU:Dizertačná práca: "Vplyv ochrannej atmosféry na zvariteľnosť neželezných kovov pri laserovom zváraní".

VÚZ:Medzinárodný zváračský inžinier- IWE

MTF STU: Diplomová práca: "Optimalizácia parametrov zvárania v PSA Trnava".
editovať


Späť na pracovné príležitosti