laborantka,tajomníčka,pomocná všedecká pracovníčka

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 726
mám nedokončené V š vzdelanie v odbore
mikrobilogia , pôdna mikro biologia.
mám, aj špecializáciu na lfuk v bratislave
na gerontologii,žiaľ iba ako výnimka n a
univwerzite iii.veku,ke´d som sa riadne nedostala tu navš
chidla som v zahraničí, lek,fakultu,no pre nepriaznivý zdr.stav môj aj rodičov,som nemohla skončiť äspešne štúdium.
teraz som sa pokúšaql naposledy m,pred trokmi uspieť na odbore všeobecný lekár
no pre nedostatok miesta,ma nevzali
možno ,keby som spokúsila naodvolanie,možno...
mámasi smolu,som poťažkej autonehode,ale musím amôžem pracovať..lebo nemám nikoho,ktom by m i pomáhal, zatiaľ mi pomáhali cudzí,no nemôžem
byť odkázaná večne na milosť...
pokiaľ mim zdrqavie aKO Takm slúži,akože mi pracuje mozog ,tak mmmmusím praCOVAť...
PRETO,By SOM BOLA RADA,KEBY SOM SA MOHLA ZAmestnať,niekde v účtárni,ne personbálnom oddelení,lebo som aj spreivopdkyňa v cestovnom ruchu mám vzdelanie aj prax,aj mám rekvaliífikáciu
apraqcovla som aj ako mzdová rweferentka,mám aj znovu nový rekvalifikačný kurz z akonomiky apersonalistiyk,ovládasm program pohoda aINé.
VIDELA MSOM PONUKY EKONOMKY AJREFERENTKY
LOIKVIDáTORKY CESTOVNýCH PRíKAZOV,MôžEM PRAQCOVAť Aj ako laborantka.ve´d nabiloogiu som chodila trei
šesť semestrov apomerne úspešne som zvládala aj skúšky amám aj zápočty z práce v biochemickom aj vlabáky z anorganiyk aj organiky.
myslím si l,že bysom úlohy po zaučení zvládla.
´čo by som nevedela,to by ste ma doučili.
´dakujem za ponuky.prosím cez emailô.kusikova.adela@centrum.sk
editovať


Späť na pracovné príležitosti