odbor antropológia, fyziológia živočíchov a človeka, oblasť výživy a zdravia

Kontaktné údaje sú viditeľné len pre SAV. počet zobrazení: 780
Hľadám prácu v SAV. Pracovala som v odbore fyziológia človeka a antropológia. Vedecké práce: 50 + 4 Current Content. Konzultovala som 10 diplomových prác a bakalárskych prác a recenzovala zahraničné práce. Prax na VŠ ako odb.asistent: 9 rokov.
editovať


Späť na pracovné príležitosti