Vedecko-výskumný pracovník v oblasti marketing, inovácie, prípadne edičná, vydavateľská a výrobná činnosť periodickej a neperiod

autor: Mgr. Lukáš Grib, PhD.
email:
kontakt:
počet zobrazení: 63
2014 - 2017
Fakulta masmediádiálnej komnikácie, UCM v Trnave
Odbor marketingová komunikácia
Téma dizertačnej práce: Digitálna komunikácia v ekoinovačných procesoch
editovať


Späť na pracovné príležitosti