Bezpečnostná politika, politológia

autor: Mgr. Adam Potočňák
email:
kontakt: 0915 705 878
počet zobrazení: 657
Mgr. Adam Potočňák (13. 06. 1993 v Malackách)

Kontaktné údaje:
adampotocnak@gmail.com
+421 915 705 878

Vzdelanie:
2003 - 2011 Osemročné Gymnázium na Ulici 1. Mája, Malacky

2011 - 2017 Bakalárske a magisterská štúdium odborov Politológia a Bezpečnostné a strategické štúdiá na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne

Od septembra 2017 prebiehajúce doktorské štúdium v odbore Politológia (so zameraním na bezpečnostnú politiku) na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne

Pracovné skúsenosti:

Október 2014: Krátkodobá stáž na Inštitúte bezpečnostných a obranných štúdií Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Február 2015 - november 2015: Odborná stáž v Centre pre európsek a severoatlantické vzťahy (CENAA, mimovládna organizácia) - junior project manager

Marec 2015 - September 2015:Administratívna sila a manažér menších projektov na Obecnom úrade v obci Závod

Od októbra 2017: administratívna sila v Rade mládeže Slovenska (RmS) so zameraním na priojekt Štruktúrovaný dialóg s mládežou

Odborné zameranie:
Politické a vojenské dejiny 20 a 21. storočia, analýza domácej a zahraničnej (najmä americkej a ruskej) bezpečnostnej a vojenskej politiky, spravodajská činnosť a analýza informácií, výskum domáceho a zahraničného politicky a nábožensky orientovaného extrémizmu a radikalizmu

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - pokročilý (C1)
Nemecký jazyk - stredne pokročilý (B2)
Ruský jazyk - stredne pokročilý (B2)

Ďalšie znalosti a spôsobilosti:
Vodičský preukaz kategórie B, B1 a AM
Pokročilé znalosti v oblsuhe programov MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point)

Publikačná činnosť:
2015: Potočňák, Adam, Vicenová Radka (eds.): “Radicals in Uniforms”: Case studies of Austria, Czech Republic, Germany, Poland and Slovak Republic. Bratislava: CENAA

2016: Štourač, Jan, Potočňák, Adam, Smolík, Josef a kol.: Využití metody ohniskových skupin k zjištění perspektiv vývoje Evropské unie. In. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie České republiky, č. 4, roč. 22, 2016. ISSN 1801-8211.


editovať


Späť na pracovné príležitosti