Medzinárodné vzťahy

autor: Mgr. Veronika Ružičková
email:
kontakt: 0919295449
počet zobrazení: 846
V máji som obhájila magisterský titul v štúdiu medzinárodných vzťahov na fakulte politických vied a MV v Banskej Bystrici. Svoje nadobudnuté vedomosti by som rada zúžitkovala v praxi, v odbore. Mojimi komparatívnymi výhodami sú najmä zodpovednosť, svedomitosť a spoľahlivosť. V neposlednom rade som ochotná a naklonená možnosti naďalej sa vzdelávať sa a získavať nové pracovné skúsenosti.

Verím, že moje vzdelanie a osobnostné prednosti sú dobrým predpokladom, že budem pre Vašu spoločnosť prínosom.
editovať


Späť na pracovné príležitosti