geológia

autor: Ing. Silvia Jajčišinová
email:
kontakt: 0949276888
počet zobrazení: 222
Vážený pán/pani,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o prijatie do zamestnania.
Som absolventka študijného odboru Geologické inžinierstvo, ktoré som študovala na Technickej univerzite v Košiciach. Tento odbor zahŕňa širokú škálu geologických odvetví ( hydrogeológia, inžinierska geológia, geológia životného prostredia, sedimentológia, geológia ložísk nerastných surovín...).
Medzi moje osobnostné vlastnosti patrí zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, samostatnosť a tvorivý prístup k riešeniu problémov. Takisto som logicky uvažujúci typ a mojím snom je pracovať vo výskume.
Aktívne ovládam anglický jazyk, pasívne aj španielsky. Z PC znalostí ovládam prácu s Internetom, s bežne používanými programami v balíku MS Office (Word, Excel, PowerPoint), s modelovacím softvérom Surfer, ďalej Tectonics FP, CorelDraw a čiastočne aj s programami v balíku Geosoft (čerpač, vrty) a ArcGIS.
Verím, že Vás moja žiadosť osloví a dostanem príležitosť prezentovať sa na prijímacom pohovore, kde Vám doplním ďalšie potrebné informácie.
editovať


Späť na pracovné príležitosti