záujem o prácu - laborant, biológia, chémia, genetika, poľnohospodárstvo, výživa...

autor: Ing. Lenka Želiarová
email:
kontakt:
počet zobrazení: 357
Dobrý deň, mala by som veľký záujem pracovať práve vo Vašej inštitúcii. Hľadám prácu v oblasti biológie, fyziológie, toxikológie, mikrobiológie, genetiky..
Som čerstvá absolventka inžinierskeho štúdia poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, odbor Výživa ľudí).
Absolvovala som predmety ako: Molekulová genetika a imunogenetika, Nutričná genomika, Toxikológia potravín, Klinická výživa, Mikrobiológia potravín, Potravinová bezpečnosť, Genetické zdroje potravín, Hygiena výživy, Imunogenetika, Dietetika a dietológia, Výživa detí a Legislatíva a kontrola potravín.
Medzi moje silné stránky patrí zodpovednosť, cieľavedomosť a veľmi rýchlo sa učím nové veci, obzvlášť, keď ma niečo zaujíma. Taktiež som ochotná neustále sa vzdelávať a získavať nové skúsenosti. V prípade záujmu, môžem zaslať životopis a tiež diplom a moje certifikáty.

Kontakt email: lenka.zeliarova2017@gmail.com
editovať


Späť na pracovné príležitosti