Aplikované vedy v materiálovom inžinierstve (kovy, polyméry, keramika), materiálový výskum

autor: Ing. Jakub Nemčovský
email:
kontakt: 0911593014
počet zobrazení: 319
Dobrý deň,

rád by som sa uchádzal o pozíciu výskumného pracovníka prípadne laboranta.
Som absolvent magisterského štúdia na Vysokom učení technickom (VUT) v Brne - aplikované vedy v inžinierstve, konkrétne materiálové inžinierstvo. Počas magisterského štúdia som pracoval na Central European Institute of Technology (CEITEC) v Brne, kde som ako výskumný pracovník spolupracoval na projekte skupiny pokročilých keramických materiálov. Cieľom projektu bola príprava keramických nanovlákien ich štúdium a charakterizácia. Výsledky tohto projektu boli prezentované na medzinárodných konferenciách a vo forme článku boli publikované v časopise Ceramic International. Súčasťou tohto projektu bola aj moja diplomová práca. Témou bakalárskej práce bola príprava nanomateriálov na báze biopolymérov pre medicínske aplikácie. Medzi moje silné stránky patrí komunikatívnosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce a schopnosť vecne a prehľadne prezentovať dosiahnuté výsledky. Bavia ma výzvy, považujem sa za spoľahlivú osobu s aktívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí. Mám skúsenosti s laboratórnou prácou, písaním vedeckých článkov, prezentovaním.

Ak by sa vyskytla pracovná pozícia, na ktorú by vyhovoval môj profil resp. v prípade ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať, rád odpoviem.

S pozdravom
Ing. Jakub Nemčovský
editovať


Späť na pracovné príležitosti