Ekológia / Paleolimnológia / Hydrobiológia

autor: Mgr. Katarína Thomková
email:
kontakt: 0915 837 255
počet zobrazení: 353
Dobrý deň,

som absolventkou magisterského štúdia v odbore Ekológia a ochrana ekosystémov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V mojej záverečnej práci som sa venovala paleolimnologickej rekonštrukcii zmien prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti použitím subfosílnych zvyškov pakomárov.
Množstvo teoretických vedomostí, ktoré som nadobudla počas štúdia by som rada zužitkovala a dostala sa do praxe. Veľmi rada sa budem aj naďalej vzdelávať a učiť novým veciam.
Mám záujem o pracovnú pozíciu vedeckého pracovníka v oblasti ekológie, hydrobiológie, limnológie/paleolimnológie, prípadne o akúkoľvek inú voľnú pozíciu.

Za každú pracovnú príležitosť budem vďačná.

Mgr. Katarína Thomková
editovať


Späť na pracovné príležitosti