vedecký pracovník, pôdny biológ, biospeleológ - špecializácia: Collembola, molekulárny biológ

autor: RNDr. Andrea Parimuchová, PhD.
email:
kontakt: andrea.parimuchova@gmail.com
počet zobrazení: 409
V auguste 2017 som úspešne obhájila dizertačnú prácu "Taxonomy, ecology and distributional patterns of cave Collemola (Hexapoda) in the Western Carpathians" v odbore Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií. Súčasťou dizertačnej práce bolo 5 impaktovaných publikácií (IF 1 - 2,4. Počas doktorandského štúdia som sa podieľala na realizácii výučby cvičení Zoológia bezstavovcov a Zoológia stavovcov. Zúčastňovala som sa tiež vedecko-popularizačných akcií pre verejnosť (Európska noc výskumníkov, Univerzita bez hraníc. Absolvovala som niekoľko študijno-výskumných pobytov na Entomologickom ústave AV ČR, kde som získala zručnosti v oblasti molekulárnej biológie - DNA Barcoding, základy molekulárneho klonovania. Počas doktorandského štúdia som bola vedúcou riešiteľkou 2 projektov z grantovej schémy VVGS a spoluriešiteľkou 3 projektov (VEGA, Interreg).
editovať


Späť na pracovné príležitosti