Hľadám prácu knihovníčky & grafičky

autor: uzaevlal
email:
kontakt: 0910 964 624
počet zobrazení: 498
Pracujem v kniznici na Ustave Zoológia od r. 2011/2012, od r. 2015 na polovičný úväzok.
V rámci organizačných zmien sa vedenie chystá knihovníčku zamestnať "na dohodu", len "nárazovo" -v istých obdobiach/mesiacoch roka -dľa
potreby na knihovnícke práce - zápisy do ARL, výstupy, Výročné správy, kópie, MVS, MMVS, rešerše atď.
Ja by som prijala pracovný pomer počas celého roka (prednostne na 50% úväzok, môže byť "pomocná sila") s možnosťou dochádzky 2-3x týždenne.
Našlo by ste pre mňa takéto miesto vrámci SAV,
Okrem knihovníckych prác ovládam grafický softver (Adobe Photoshop,Illustrator...), pracovala som roky ako grafička aj redaktorka odborna a
technicka.
Moje veľmi čiastočné portfólio možem zaslať na poskytnutý kontakt/e-mail.
Na Ústave zoológie som zalamovala text, pripravila/upravovala obrazový materiál, navrhla a realizovala obálku = urobila grafiku publikovaného: Zborník príspevkov Vedeckej konferencie III. Labudove dni 2013/ ISBN:
978-80-971336-6-5.
Na ústave permanentne spolupracujem s Dr. Kazimírovou Máriou na príprave
časopisu SAV - BIOLÓGIA.
RNDr. Vlasta Lúčanová
Ústav zoológie SAV
editovať


Späť na pracovné príležitosti