Historik

autor: Mgr. Daniel Kalenda
email:
kontakt: +420 605 435 958
počet zobrazení: 516
Vážení,

jsem absolventem oboru historie na Technické univerzitě v Liberci. Mým odborným zaměřením jsou české dějiny XIX. a XX. století, zejména pak let 1935-1938, dějiny Sudet, regionální dějiny Liberecka, Rychnovska, Mladoboleslavska, Českého ráje, Podkrkonoší, Podorlicka, dějiny umění, kultury a architektury XIX. a XX. století, české aristokracie, automobilismu, vědy a techniky, textilu, sklářství, dějiny průmyslu v Zemích Koruny české (zejména v oblasti Sudet), okrajově dějiny moderního Polska, dějiny Slovenska, vexilologie
a heraldika.

Kromě toho se zajímám o dějiny umění, především o meziválečné výtvarné umění (kubismus, symbolismus), ale o umění XIX. století (mými oblíbenými malíři jsou Josef Mánes a Julius Mařák), dějiny architektury (meziválečná architektura dvacátých a třicátých let, zejména mě pak zajímá funkcionalismus), dějiny hudby, literatury a kinematografie (tzv. Nová vlna)
a částečně i etnografii. Dalším mým zájmem je cestování. Pracoval jsem jako průvodce v cestovní kanceláři. Soukromě jsem procestoval velkou část Evropy.

Rád se učím novým věcem, zejména v oblasti archivnictví, muzejnictví, knihovnictví,
atd. Velmi dobře si pamatuji texty. Patřím mezi lidi, kteří rádi hledají kompromisní řešení,
ač vím, že někdy je velmi těžké ho najít. Jsem schopný přijímat cizí názory a diskutovat
o nich. Umím dobře naslouchat, komunikuji, hledám řešení. Jsem schopen vlastní samostatné
i týmové práce, ač dávám přednost práci samostatné, kterou poté s kolektivem konzultuji.

Během svého studia jsem absolvoval odbornou praxi na státním zámku Hrubý Rohozec,
kde jsem se podílel na přípravě nové prohlídkové trasy včetně tvorby textů pro průvodce. Další zkušenosti jsem nabyl v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde jsem během povinné praxe prováděl evidenci sbírkových předmětů. Dále jsem působil jako praktikant v Muzeu Českého ráje v Turnově, kde jsem se podílel na přípravě podkladů pro novou výstavu muzea. Poslední odborné zkušenosti jsem nabyl v Krajské vědecké knihovně v Liberci, kde jsem prošel celým provozem knihovny a seznámil se tak s jejím chodem.

Rád bych pracoval v oboru, který jsem vystudoval nebo v oboru jemu příbuzném.

S pozdravem
Mgr. Daniel Kalenda
Historik


ŽIVOTOPIS


Osobní údaje

Jméno, příjmení, titul/-y Mgr. Daniel Kalenda
Trvalé bydliště Rumjancevova 514/23
460 01 Liberec I – Staré Město
Datum a místo narození 6. ledna 1989 Liberec
Státní příslušnost Česká republika
Národnost česká
Rodinný stav svobodný


Školní vzdělání

1995-09-01 – 2000-06-30 ZŠ J. A. Komenského, Liberec
2000-09-01 – 2004-06-30 ZŠ Nám. Míru, Liberec
2005-09-01 – 2009-06-30 SPŠT Liberec, obor Textilní výroba a podnikatelství
2009-09-29 – 2014-08-27 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Katedra historie, obor Kulturněhistorická a muzeologická studia
2014-09-29 – 2016-08-24 Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickáTechnické univerzity v Liberci, Katedra historie, obor Historické vědy


Zkoušky

2009-05-27 Maturitní zkouška z předmětů Textilní technologie, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Ekonomika,Praxe
2009-10-21 Zkouška o odborných znalostech pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu z předmětů Řešení mimořádných situací v cestovním ruchu, Historie a dějiny kultury, Ekonomický blok, Geografie cestovního ruchu, Praktická část – zpracování itineráře zájezdu, Jazyková zkouška v jazyce anglickém
2014-08-27 Státní závěrečná zkouška z Českých (Československé) dějin, Dějin kultury, Regionalistiky Obhajoba bakalářské práce na téma Rodové pohřebiště pánů z Kolowrat v Rychnově nad Kněžnou (1651-2012) => udělen titul Bc.
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
Oponent práce: PhDr. Milan Hlinomaz, Ph.D.

2016-08-24 Státní závěrečná zkouška ze světových dějin
Obhajoba doplomové práce na téma: „Prezident, premiér, ministr“: Vztahy Hradu, Kramářovy vily
a Černínského paláce na poli zahraniční politiky v letech 1935 – 1938 => udělen titul Mgr.
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Oponent práce: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

Praxe

Praxe průvodce cestovních kanceláří

Odborná praxe

2010 Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci, Státní zámek Hrubý Rohozec
2011 Ministerstvo kultury České republiky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
2013 Liberecký kraj, Muzeum Českého ráje v Turnově
2015 Liberecký kraj, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Odborné zaměření

České dějiny XIX. a XX. století, zejména pak let 1935-1938, regionální dějiny Liberecka, Rychnovska, Mladoboleslavska, Českého ráje, vexilologie, heraldika, dějiny umění, kultury a architektury XIX. a XX. století, dějiny automobilismu, vědy a techniky, dějiny textilu, dějiny průmyslu v Zemích Koruny české, dějny Polska, dějiny Slovenska

Znalosti

Anglický jazyk vyšší úroveň B1 – B2
Německý jazyk vyšší úroveň B1 – B2
Francouzský jazyk základní znalosti slovem a písmem
Práce s počítačem MS Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook
Řidičský průkaz skupiny B


Zájmy

Automobilismus, historie, umění, divadlo, hudba, kynologie, cestování, vexilologie, heraldika


Kontakty:

Telefon +420 605 435 958
E-mail kalenda-daniel@centrum.cz


V Liberci 1. srpna 2017Mgr. Daniel Kalenda v. r.
editovať


Späť na pracovné príležitosti