Kariéra
 

Pracovné miesta

SAV ponúka pracovné miesta

Ústavy SAV ponúkajú prácu v tychto pozíciach.

Dátum Ústav Práca  
17.05.2017 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Odborný pracovník SŠ (laborant)
04.05.2017 Chemický ústav SAV Odborný pracovník SŠ (analytika, chémia, technické zameranie)
12.04.2017 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Hľadáme veterinárneho lekára pre výskumnú prácu s laboratórnymi zvieratami
05.04.2017 Encyklopedický ústav SAV odborný redaktor

Prácu hľadajú

Ak hľadáte prácu v SAV napíšte svoju ponuku. Pridávanie je voľné, ponuku je možné dodatočne upravovať prípadne zrušiť, ak už nie je aktuálna.


Dátum Meno Práca  
23.05.2017 Bc. Michaela Fyzická geografia, Humánna a regionálna geografia
17.05.2017 Karolína Brodnianska laborant
16.05.2017 Bc. Gabriel Bergendi Krajinný inžinier
15.05.2017 RNDr. Kordíková Dajana imunologička
15.05.2017 Martin chemik / chemicky laborant
10.05.2017 Mgr. Yevgeniy Gudz, PhD. Antikrízové politické analytika a manažment, transformácia a štruktúra svetového poriadku, revolúcii a vojny nového typu, politi
10.05.2017 Natália Gyarmatyová práca
09.05.2017 Ing, Ivana Charousová, PhD. Mikrobiológia a molekulárna biológia
06.05.2017 Matej Historik
04.05.2017 Adriana všeobecná biológia UKF Nitra, postgraduálne štúdium
02.05.2017 Mária antropologia, biologia na Prír.fak. UK Bratislava
30.04.2017 Katarína Hladam pracu v odbore ekologie, environmentalistiky, botaniky a geoekologie
27.04.2017 Lucia Jánošíková Knihovník (knižnično-informačné služby),admin. referent
27.04.2017 Tatiana Eliášová Upratovačka
13.04.2017 Mgr. Lucia Jurigova Laborant, chemia, biochemia
11.04.2017 Martina Hrubinová Mikrobiológ, laborant, molekulárna biológia
08.04.2017 Mgr. Nikola Horváthová Laborant, chémia, biochémia
05.04.2017 Martina Vargicová environmentalistika, geochémia
03.04.2017 David Geografia v ŠS a samospr.
28.03.2017 Eva Muzeológia, archivníctvo, knihovníctvo, história, kulturológia
26.03.2017 Andrea Historik, múzejný pracovník, administratívny pracovník
23.03.2017 Bc. Daniel Toráč Informačné a riadiace systémy
22.03.2017 Katarína Hudáková Administratíva, Slovenský jazyk a literatúra
19.03.2017 Ing. JUDr.Milan Štefka práca v arboréte Tesárske Mlyňany
13.03.2017 Andrea registratúra, administratíva, materiálno- technické zabezpečenie
09.03.2017 Mgr. Ivana Ozimaničová laborant, analytická chémia, ekológia
07.03.2017 Jana Nosaľova Zdravotnícky laborant, prax z hematológie,imunohematológie,transfuziológie a biochémie
04.03.2017 Silvia Dubovská administratíva, personalistika, knižnica, archív
01.03.2017 Terézia Historik, archivár, administratívny pracovník
23.02.2017 Lucia Hlavačková Vedecko-výskumný pracovník- NGS (konštrukcia knižnice, príprava templátu, sekvenovanie, vyhodnocovanie výsledkov), Northern Blot
21.02.2017 Ing. Ivana Pavliková medzinárodný obchod, svetová ekonomika, analytik
13.02.2017 Andrea Gunčagová Bioanalytik, odborný pracovník, laborant
09.02.2017 Mgr. Marek Bandík Biológ
09.02.2017 Veronika Poláková Sociálna antropológia/sociálny pedagóg
09.02.2017 Jana Šuľová Ekonomika, administratíva
24.01.2017 Mgr. Katarína Kráľová Religionistika
23.01.2017 Bc Peter Solmoši Knihovníctvo, administratíva a prípadne denný vrátnik
21.01.2017 Mgr. Juraj Majer Práca laborant v laboratóriu, ekológ, environmentalista
18.01.2017 Mgr. Monika Liptáková životné prostredie, environmentalistika
29.12.2016 František vodič / šofér