Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 46, 1994, No. 4

Content:


  Flexible specialisation and regional policy
Huib Ernste

Download Fulltext

flexible specialisation, communicative rationality


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 4: 351-382.

 
  Morfoštruktúrne jednotky Trnavskej pahorkatiny v širšom zázemí Jaslovských Bohuníc a ich vývoj
Miloš Stankoviansky 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


morphostructure, morphostructural analysis


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 4: 383-398.

 
  Typyzácia krajiny z hľadiska citlivosti na vodnú eróziu pôdy - súčasný stav jej výskumu
Ľubomír Solín 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


potential water soil erosion, real soil water erosion, landscape sensitivity


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 4: 399-407.

 
  Národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska roku 1910
Juraj Žudel

Download Fulltext

nationality structure of Slovakia, Old Hungary, Slovaks, Magyars, Germans


Geografický časopis. Volume 46, 1994, No. 4: 409-422.

 
Späť