Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 46, 1994, No. 4

Content:


 
Flexible specialisation and regional policy.
Huib Ernste

Download Fulltext

flexible specialisation, communicative rationality


How to cite (APA format):
Ernste, H. (1994). Flexible specialisation and regional policy. Geografický časopis, 46(4), 351-382.


 
Morfoštruktúrne jednotky Trnavskej pahorkatiny v širšom zázemí Jaslovských Bohuníc a ich vývoj.
Miloš Stankoviansky 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

morphostructure, morphostructural analysis


How to cite (APA format):
Stankoviansky, M. (1994). Morfoštruktúrne jednotky Trnavskej pahorkatiny v širšom zázemí Jaslovských Bohuníc a ich vývoj. Geografický časopis, 46(4), 383-398.


 
Typyzácia krajiny z hľadiska citlivosti na vodnú eróziu pôdy - súčasný stav jej výskumu.
Ľubomír Solín 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

potential water soil erosion, real soil water erosion, landscape sensitivity


How to cite (APA format):
Solín, Ľ. (1994). Typyzácia krajiny z hľadiska citlivosti na vodnú eróziu pôdy - súčasný stav jej výskumu. Geografický časopis, 46(4), 399-407.


 
Národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska roku 1910.
Juraj Žudel

Download Fulltext

nationality structure of Slovakia, Old Hungary, Slovaks, Magyars, Germans


How to cite (APA format):
Žudel, J. (1994). Národnostná štruktúra obyvateľstva Slovenska roku 1910. Geografický časopis, 46(4), 409-422.