Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 46, 1994, No. 1

Content:


 
A specific example of the nature and relationship of weathered granite and head on Dartmoor, South West England.
John Gerrard

Download Fulltext

weathered granite, Dartmoor, grain size


How to cite (APA format):
Gerrard, J. (1994). A specific example of the nature and relationship of weathered granite and head on Dartmoor, South West England. Geografický časopis, 46(1), 3-15.


 
Príspevok k funkčnému hodnoteniu prírodného a urbánneho prostredia pre účely environmentálneho plánovania (Bystričany).
Ján Drdoš

Download Fulltext

natural environment, urban environment, land use


How to cite (APA format):
Drdoš, J. (1994). Príspevok k funkčnému hodnoteniu prírodného a urbánneho prostredia pre účely environmentálneho plánovania (Bystričany). Geografický časopis, 46(1), 17-34.


 
Formy krajinného krytu identifikované v rámci projektu CORINE Land Cover.
Ján Feranec 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. feranec@savba.sk

CORINE Land Cover, SPOT HRV, digitalization


How to cite (APA format):
Feranec, J. (1994). Formy krajinného krytu identifikované v rámci projektu CORINE Land Cover. Geografický časopis, 46(1), 35-48.


 
Ochrana krajiny z hľadiska časopriestorových štruktúr.
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

landscape, time-spatial structure, process


How to cite (APA format):
Urbánek, J. (1994). Ochrana krajiny z hľadiska časopriestorových štruktúr. Geografický časopis, 46(1), 49-61.


 
Výskyt nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu a voľný fohn vo Vysokých Tatrách.
Galina Murínová

Download Fulltext

low air relative humidity, increase of air temperature


How to cite (APA format):
Murínová, G. (1994). Výskyt nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu a voľný fohn vo Vysokých Tatrách. Geografický časopis, 46(1), 63-73.


 
Geografická poloha Bratislavy v nových hospodársko-politických podmienkach.
Pavol Korec

Download Fulltext

geographical position, macroposition, microposition


How to cite (APA format):
Korec, P. (1994). Geografická poloha Bratislavy v nových hospodársko-politických podmienkach. Geografický časopis, 46(1), 75-86.


 
Prvky geografie obyvateľstva v diele Mateja Bela.
Ľubomír Viliam Prikryl

Download Fulltext

M. Bel, population, nationality


How to cite (APA format):
Prikryl, Ľ. (1994). Prvky geografie obyvateľstva v diele Mateja Bela. Geografický časopis, 46(1), 87-93.


 
Vektorová digitalizácia areálových objektov a ich priestorová analýza v podmiekach geografického ústavu SAV.
Karol Husár 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

vector digitalization, morphometric analysis


How to cite (APA format):
Husár, K. (1994). Vektorová digitalizácia areálových objektov a ich priestorová analýza v podmiekach geografického ústavu SAV. Geografický časopis, 46(1), 95-109.