Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 48, 1996, No. 1

Content:


 
Prístupy k analýze viacčasových údajov diaľkového prieskumu Zeme.
Ján Feranec 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. feranec@savba.sk

remote sensing data, multitemporal analysis of remote sensing data, landscape changes


How to cite (APA format):
Feranec, J. (1996). Prístupy k analýze viacčasových údajov diaľkového prieskumu Zeme. Geografický časopis, 48(1), 3-11.


 
Etnická a religiózna štruktúra obyvateľstva východného Slovenska a percepcia etnických a religióznych napätí.
Vladimír Ira 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogira@savba.sk

ethnic structure of population, religious structure of population, eastern Slovakia


How to cite (APA format):
Ira, V. (1996). Etnická a religiózna štruktúra obyvateľstva východného Slovenska a percepcia etnických a religióznych napätí. Geografický časopis, 48(1), 13-34.


 
Vývoj obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1989-1994.
Peter Podolák 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. podolak@savba.sk

population development, demographic reproduction, marriage rate


How to cite (APA format):
Podolák, P. (1996). Vývoj obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1989-1994. Geografický časopis, 48(1), 35-46.


 
Reliéf kontaktnej zóny Brezovských Karpát a Myjavskej pahorkatiny so zvláštnym zrateľom na erózna odľahlíky.
Miloš Stankoviansky 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

erosion outlier, contact zone,superimposition,planation surface


How to cite (APA format):
Stankoviansky, M. (1996). Reliéf kontaktnej zóny Brezovských Karpát a Myjavskej pahorkatiny so zvláštnym zrateľom na erózna odľahlíky. Geografický časopis, 48(1), 47-62.


 
Determining spatial anisotropy using geographic information system.
Peter P. Siska

Download Fulltext

spatial anisotropy, spatial isotropy,GIS


How to cite (APA format):
Siska, P. (1996). Determining spatial anisotropy using geographic information system. Geografický časopis, 48(1), 63-71.


 
Analýza a hodnotenie možností využitia diaľkového prieskumu Zeme vo výskume erózie pôdy.
Marcel Šúri 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

remote sensing, soil erosion,aerospace data


How to cite (APA format):
Šúri, M. (1996). Analýza a hodnotenie možností využitia diaľkového prieskumu Zeme vo výskume erózie pôdy. Geografický časopis, 48(1), 73-92.