Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 48, 1996, No. 1

Content:


  Prístupy k analýze viacčasových údajov diaľkového prieskumu Zeme
Ján Feranec 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. feranec@savba.sk


remote sensing data, multitemporal analysis of remote sensing data, landscape changes


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 1: 3-11.

 
  Etnická a religiózna štruktúra obyvateľstva východného Slovenska a percepcia etnických a religióznych napätí
Vladimír Ira 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogira@savba.sk


ethnic structure of population, religious structure of population, eastern Slovakia


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 1: 13-34.

 
  Vývoj obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1989-1994
Peter Podolák 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. podolak@savba.sk


population development, demographic reproduction, marriage rate


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 1: 35-46.

 
  Reliéf kontaktnej zóny Brezovských Karpát a Myjavskej pahorkatiny so zvláštnym zrateľom na erózna odľahlíky
Miloš Stankoviansky 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


erosion outlier, contact zone,superimposition,planation surface


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 1: 47-62.

 
  Determining spatial anisotropy using geographic information system
Peter P. Siska

Download Fulltext

spatial anisotropy, spatial isotropy,GIS


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 1: 63-71.

 
  Analýza a hodnotenie možností využitia diaľkového prieskumu Zeme vo výskume erózie pôdy
Marcel Šúri 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


remote sensing, soil erosion,aerospace data


Geografický časopis. Volume 48, 1996, No. 1: 73-92.

 
Späť