Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 49, 1997, No. 2

Content:


  A study of perennial snow patches in the Slovak High Tatras-preliminary results
Leszek Litwin 1)

Download Fulltext

1), .


perennial snow patches, glacierets, Slovak High Tatras


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 2: 79-90.

 
  Ordinary kriging and the construction of a digital elevation model
Peter P. Siska 1)

Download Fulltext

1)Department of Geography and Environmental Engineering, West Point, USMA, NY 10996, USA. Peter.Siska@usma.edu


geostatistics, variogram, interpolation, GIS


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 2: 91-113.

 
  Poznatky získané čítaním máp a problém ich klasifikácie
Ján Pravda

Download Fulltext

map use, map reading, knowledge drawn af a map


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 2: 115-126.

 
  Vývojové trendy využívania vybranýchprírodných a krajinných zdrojov na Slovensku z aspektu trvalej udržateľnosti
Ján Hanušin 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geoghanu@savba.sk


development, sustainability, economic activities


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 2: 127-143.

 
  Geografia priemyslu na Slovensku v rokoch 1961-1995: monitoring najvýznamnejších slovenských geografických periodických a neperiodických časopisov
Vladimír Székely

Download Fulltext

industrial geography in Slovakia, monitoring of excerpted journals


Geografický časopis. Volume 49, 1997, No. 2: 145-163.

 
Späť