Scientific Journals and Yearbooks Published at SAS

Article List

Musicologica Slovaca


Volume 7, 2016, No. 2

Content:


 
Po stopách Budínskeho/Bratislavského antifonára III.
(On the Trail of the Buda/Bratislava Antiphonary III).

Eva Veselovská

Middle Ages, antiphonary, Bratislava, notation


How to cite:
Veselovská, E. . Musicologica Slovaca , 7(2), 122-248.


 
 
Klavírna kultúra v Bratislave v rokoch 1770 – 1830 (II).
( Piano Culture in Bratislava, 1770 – 1830 (II) ).

Eva Szórádová

Bratislava/Pressburg, piano culture, Franz Paul Rigler, Anleitung zum Klavier, music class in the Normal School in Bratislava, teaching of piano playing


How to cite:
Szórádová, E. . Musicologica Slovaca , 7(2), 165-221.


 
 
Rekonštrukcia piesňového repertoáru Evy Studeničovej zo zápisov Karola Plicku.
(Reconstruction of Eva Studeničová’s Song Repertoire, from Records by Karol Plicka ).

Miriam Timková

collector, bearers of song tradition, woman, types of repertoire, performance features


How to cite:
Timková, M. . Musicologica Slovaca , 7(2), 249-283.


 
 
Nositelia piesňovej tradície a folklorizmus: spevácka skupina žien zo Starej Pazovy.
(Bearers of Song Tradition and Folklorism: the Group of Women Singers from Stará Pazova).

Kristína Lomen


How to cite:
Lomen, K. . Musicologica Slovaca , 7(2), 284-304.


 
 
K životnému jubileu Hany Urbancovej.
(Life Jubilee of Hana Urbancová).

Jana Belišová


How to cite:
Belišová, J. . Musicologica Slovaca , 7(2), 305-317.


 
 
Edita Bugalová: Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský.

Jana Lengová


How to cite:
Lengová, J. . Musicologica Slovaca , 7(2), 318-321.


 
 

Recenzie:

 
 
Soňa Burlasová: Kapitoly o slovenskej ľudovej piesni.

Kristína Lomen


How to cite:
Lomen, K. . Musicologica Slovaca , 7(2), 321-324.


 
 

Správy:

 
 
Tradycje śląskiej kultury muzycznej / Traditions of Silesian Musical Culture. Vroclav, 2. – 4. marca 2016, medzinárodná muzikologická konferencia .

Janka Petőczová


How to cite:
Petőczová, J. . Musicologica Slovaca , 7(2), 325-329.


 
 
21 st Symposium of the ICTM Study Group on Historical Sources of Traditional Music. Paríž, 9. – 13. marca 2016.

Hana Urbancová


How to cite:
Urbancová, H. . Musicologica Slovaca , 7(2), 330-332.


 
 
Max Reger – ein nationaler oder ein universaler Komponist? Zum 100. Todestag des Komponisten. Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz. Lipsko, 11. – 14. mája 2016.

Jana Lengová


How to cite:
Lengová, J. . Musicologica Slovaca , 7(2), 333-335.