Scientific Journals and Yearbooks Published at SAS

Article List

Musicologica Slovaca


Volume 7, 2016, No. 1

Content:


 
Rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku .
(The Gender Aspect in the Research of Folk Song Culture in Slovakia ).

Hana Urbancová

gender studies, ethnomusicology, traditional musical culture, woman, folk song


How to cite (APA format):
Urbancová, H. (2016). Rodový aspekt vo výskume ľudovej piesňovej kultúry na Slovensku . Musicologica Slovaca , 7(1), 5-18.


 
 
Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia a jeho riaditelia Emanuel Raul a Ignácz Krecsányi .
(The City Theatre in Pressburg at the End of the 19 th Century and Its Directors Emanuel Raul and Ignácz Krecsányi ).

Jana Laslavíková

Pressburg, 19th century, City Theatre, German theatre director, Hungarian theatre director


How to cite (APA format):
Laslavíková, J. (2016). Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia a jeho riaditelia Emanuel Raul a Ignácz Krecsányi . Musicologica Slovaca , 7(1), 19-51.


 
 
Biografia hudobného skladateľa Tadeáša Salvu .
(Biography of the Composer Tadeáš Salva).

Michal Ščepán

composer, life, biography, family, employment


How to cite (APA format):
Ščepán, M. (2016). Biografia hudobného skladateľa Tadeáša Salvu . Musicologica Slovaca , 7(1), 52-93.


 
 
Korespondence Guida Adlera a Dobroslava Orla. Svědectví vztahu učitele a žáka .
(The Correspondence of Guido Adler and Dobroslav Orel. Testimony to the Teacher-Pupil Relationship ).

Vlasta Reittererová


How to cite (APA format):
Reittererová, V. (2016). Korespondence Guida Adlera a Dobroslava Orla. Svědectví vztahu učitele a žáka . Musicologica Slovaca , 7(1), 94-131.


 
 
K životnému jubileu Alice Elschekovej.
(Life Jubilee of Alica Elscheková).

Hana Urbancová


How to cite (APA format):
Urbancová, H. (2016). K životnému jubileu Alice Elschekovej. Musicologica Slovaca , 7(1), 132-141.


 
 

Recenzie:

 
 
Janka Petőczová: Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek.

Peter Ruščin


How to cite (APA format):
Ruščin, P. (2016). Janka Petőczová: Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Musicologica Slovaca , 7(1), 142-144.


 
 
Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho.

Zuzana Sláviková


How to cite (APA format):
Sláviková, Z. (2016). Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho. Musicologica Slovaca , 7(1), 144-148.


 
 
Soňa Burlasová: Naratívne piesne o zbojníkoch. Príspevok k porovnávaciemu štúdiu.

Kristína Lomen


How to cite (APA format):
Lomen, K. (2016). Soňa Burlasová: Naratívne piesne o zbojníkoch. Príspevok k porovnávaciemu štúdiu. Musicologica Slovaca , 7(1), 148-150.


 
 

Správy:

 
 
The 43 rd ICTM World Conference, Astan (Kazachstan), 16. – 22. júla 2015.

Jana Belišová


How to cite (APA format):
Belišová, J. (2016). The 43 rd ICTM World Conference, Astan (Kazachstan), 16. – 22. júla 2015. Musicologica Slovaca , 7(1), 151-152.


 
 
Ninth Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM), Manchester (Veľká Británia), 17. – 22. augusta 2015 .

Zuzana Cenkerová


How to cite (APA format):
Cenkerová, Z. (2016). Ninth Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM), Manchester (Veľká Británia), 17. – 22. augusta 2015 . Musicologica Slovaca , 7(1), 152-155.