Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Bulletin Prognostického ústavu SAV

Domovský ústav: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Jazyk:

www: prog.sav.sk/index.php?id=19


Adresa: