Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Acta Hydrologica Slovaca

Logo

Domovský ústav: Ústav hydrológie SAV

Jazyk: Slovensky, Česky, Anglicky

www: www.ih.savba.sk/ah/

E-mail:

Adresa:
Redakcia Acta Hydrologica Slovaca, Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, 831 02 Bratislava

Časopis obsahuje články z vedných odborov hydrológie pôd, horskej hydrológie, nížinnej hydrológie a interakcií povrchových tokov s podzemnými vodami.

The Journal is published by the Institute of Hydrology SAS, Bratislava.

Editor:
Yvetta Velísková, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic, veliskova@uh.savba.sk

Assistant Editor:
Katarína Brezianská, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic, stehlova@uh.savba.sk

Editorial Board:
- Gábor Bálint, VITUKI-Hungary Ltd.; Hungarian National Committee for IHP, Hungary
- Dana Baroková, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic
- Milan Gomboš, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic
- Dana Halmová, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic
- Dušan Igaz, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic
- Silvia Kohnová, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic
- Danka Kotorová, Regional Research Institute of Agroecology Michalovce, Slovak Republic
- Svatopluk Matula, (University of Agriculture, Prague, Czech Republic)
- Marián Melo, Comenius University, Bratislava, Slovak Republic
- Pavol Miklánek, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic
- Janka Ovcharovichova, P.E. HACC College, Harrisburg, Pennsylvania, USA
- Tomáš Orfánus, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic
- Jana Pařílková, Brno University of Technology, Czech Republic
- Jana Skalová, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic
- Marek Sokáč, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovak Republic
- Andrej Tall, Institute of Hydrology SAS, Bratislava, Slovak Republic

The Journal is published two times per year and printed by ASCO agency, Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava. Distribution of the Journal is free of charge.