Informačná stránka organizácie SAV

Technicko-hospodárska správa ústavov SAV Košice

Watsonova 45 Kosice
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.saske.sk/THS
E-mail organizácie: 
 

Detašované pracoviská

Kongresové centrum ACADEMIA SAV, Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica

 
Riaditeľka: JUDr. Glória Gajdošová
E-mail:
Tel: 055/ 7922101
Fax: 055/7922117
 
THS Ú SAV v Košiciach je servisnou organizáciou SAV, ktorá zabezpečuje pre vedecké organizácie SAV v Košiciach hospodársko-správnu agendu, a to najmä v oblasti finanča níctva a rozpočtovníctva, personálnej, technicko-prevádzkovej a právnej oblasti, ako aj agendu verejného obstarávania, zahraničných ciest a štrukturálnych fondov.